<p>Alle ladingen die Mammoet vervoert en laat vervoeren vertegenwoordigen een grote waarde.<br> Rijd daar waar jij wilt, geen verplichtingen van onze kant.<br> Wil je samen rijden kom je dan aanmelden op Discord.<br> Goed gereedschap is het halve werk !<br> <br> All loads that Mammoet transports and have transported represent great value.<br> Drive where you want, no obligations on our part.<br> If you want to ride together, come and sign up at Discord.<br> Good tools are half the battle!</p>